Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine loukeris olive oil, archontis loukeris s.p. so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino loukeris olive oil (v nadaljevanju »spletna trgovina« ali »trgovina«) upravlja družba loukeris olive oil, šmartno ob paki 88, 3327, šmartno ob paki, matična št. 9030336000, davčna številka SI 30722012.

Splošni pogoji poslovanja določajo pravila delovanje spletne trgovine, postopek sklenitve prodajne pogodbe, medsebojne pravice in obveznosti kupca ter prodajalca, hkrati pa kupcu zagotavljajo pravni pouk, ki je skladen z veljavnim pravom varovanja potrošnikov.

Prodajalec je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) zavezan k varovanju osebnih podatkov. Pravila glede zasebnosti, varovanja osebnih podatkov in delovanja piškotkov so vsebovana na podstrani politika zasebnosti.

Vsebine na spletni strani loukeris olive oil so avtorsko zaščitene. Reproduciranje, komercialna uporaba, distribucija in druga nepooblaščena raba spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja podjetja loukeris olive oil prepovedana.

Dostopnost informacij

Ponudnik na svoji spletni strani in v spletni trgovini loukeris olive oil kupcem ves čas zagotavlja spodaj navedene informacije:

 • podatke o ponudniku (firma, sedež, matična in davčna številka, telefonska številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte podjetja in številka registrskega vpisa ter organ vpisa);
 • glavne značilnosti blaga oziroma storitev;
 • jasno in nedvoumno določene končne cene blaga ali storitev, pri čemer je razvidno, ali že vsebujejo davke in stroške (kot npr. prevoza, način plačila in dostave ipd.);
 • plačilne pogoje in pogoje dostave ter predviden rok dostave blaga;
 • jamstvo ponudnika za stvarne napake prodanega blaga in način uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov;
 • pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe;
 • obstoju kodeksov ravnanja in njihovi dostopnosti;
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Ponudba izdelkov in sklenitev pogodbe

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku 24 ur na dan in vse dni v tednu. Kupec lahko izbira med izdelki, ki so objavljeni v spletni trgovini, in sicer do odprodaje zalog. Pri izdelkih, kjer neposreden nakup preko spletne trgovine ni možen, je le-to navedeno  na strani takega izdelka. 

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo z uporabo funkcije »oddaj naročilo«. O sklenitvi kupoprodajne pogodbe je kupec obveščen z avtomatsko generiranim elektronskim sporočilom, ki je naslovljeno na njegov elektronski naslov. V primeru, da kupec kot način plačila izbere plačilo po predračunu, pogodba začne veljati s plačilom predračuna.

Ob zaključku nakupnega procesa se kupcu generira obrazec “Pregled naročila”, ki je kupcu poslan po elektronski pošti ob potrditvi izvedbe naročila. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za kupljeno blago dostavljen skupaj z naročenim blagom. 

Cene

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV).

Cene ne vključujejo stroškov dostave. Stroški dostave so navedeni na podstrani dostava, oziroma se kupcu prikažejo, ko košarico z izbranimi izdelki potrdi z uporabo funkcije »na blagajno«.

Ponudnik lahko cene na spletni strani poljubno spreminja ob vsakem času brez predhodnega obvestila, prav tako tudi stroške dostave.

Možnost plačila

V spletni trgovini loukeris olive oil prodajalec omogoča naslednje vrste plačila, in sicer:

 • plačilo po ponudbi/predračunu z nakazilom na račun ponudnika. Predračun bo poslan na elektronski naslov kupca

Izdaja računa

Prodajalec po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v PDF formatu na e-naslov kupca. Na računu so razčlenjeni cena, vsi stroški v zvezi z nakupom, DDV in napotilo na predmetne splošne pogoje poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani prodajalca.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Prodajalec v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa in sicer za čas/rok potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

 

Dostava in prevzem blaga

Predviden datum dostave je objavljen pri vsakem posameznem izdelku v spletni trgovini. Naročila bodo odpremljena v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni.

partner za dostavo pošiljk z maso do 31,5 kg je Pošta Slovenije d.o.o. Stroški poštnine so obračunani po trenutno veljavnem ceniku Pošte Slovenije, ki veljajo za prodajalca, kupcu pa so dostopni na podstrani dostava.

 

reklamacije

Prodajalec odgovarja kupcu za reklamirane prodane stvari. 

  Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno na njegovem sedežu, po pošti ali z elektronskim sporočilom na naslov info@loukerisoliveoil.com

   

  Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

  Reklamacije iz naslova:

  • fizičnih poškodb pošiljke (paketa) v kateri je kupcu dostavljeno blago;
  • znakov odprtja pošiljke (paketa) in manka vsebine pošiljke (paketa);
  • izginotja pošiljke ali prekoračitve dobavnega roka;

  mora kupec uveljavljati pri dostavljavcu blaga.

   

  Pritožbeni postopek in izvensodno reševanje potrošniških sporov

  Kupec ima pravico do vložitve pritožbe o kateri odloča prodajalec. Pritožba se vloži pisno s priporočeno poštno pošiljko na naslov podjetja ali z elektronskim sporočilom, ki ga kupec naslovi na elektronski naslov info@loukerisoliveoil.com Prodajalec o pritožbi odloči v roku 8 dni od prejema celotne dokumentacije, ki je potrebna za odločitve o zadevi. Odločitev se pošlje s priporočeno poštno pošiljko na naslov kupca oziroma na njegov elektronski naslov.

  Odločitev prodajalca o pritožbi je dokončna.

  Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov.

  Nakup za pravne osebe

  Nakup za pravne osebe je mogoč z izbiro možnosti pri vnosu podatkov o kupcu. V tem primeru je poleg ostalih obveznih podatkov potreben tudi vnos davčne številke (oz. ID za DDV) in matične številke. Postopek nakupa je v ostalem enak kot za fizične osebe.

  V primeru, da je kupec oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost odstopno upravičenje določeno z ZVPot ni mogoče.

   

  Postopek registracije vsebuje izpolnitev obveznih polj:

  • ime,
  • priimek,
  • naslov,
  • kraj,
  • poštna številka,
  • telefon,
  • E-poštni naslov,

  V primeru, da je kupec davčni zavezanec, je potrebno obvezno izpolniti tudi polje davčna št. in naziv podjetja.

   

  Postopek nakupa (sklenitev pogodbe) v spletni trgovini poteka na spodaj navedeni način:

  • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
  • dodajanje izbranega izdelka v nakupovalno košarico;
  • določitev količine izdelka v nakupovalni košarici (ta korak se lahko opravi tudi pred dodajanjem artikla v košarico);
  • pregled vsebine nakupovalne košarice (vrste in količine artiklov ter njihove cene) in cene dostave z vključenim DDV;
  • vnos podatkov kupca in naslova za dostavo (v primeru, da kupec ni registriran);
  • izbor načina dostave;
  • izbor načina plačila;
  • pregled naročila z izbranim načinom dostave in obračunanimi stroški dostave (DDV vključen), če se ti obračunajo in
  • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa z uporabo funkcije »oddaj naročilo«.

  Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

  Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

  • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
  • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno za izbrano količino izdelka;
  • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno spremembe količine;
  • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice.

  Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

  • spreminja izbrani način dostave izdelka;
  • spreminja izbrani način plačila ter
  • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

  Status naročila

  Kupcu so dostopni podatki o statusu naročila v obvestilih, ki jih prejme z elektronsko pošto, in sicer:

  1. Obvestilo o prejetem naročilu:po oddaji naročila v spletni trgovini kupec prejme obvestilo po elektronski pošti. Kupcu so dostopni podatki o vsebini naročila.
  2. Obvestilo o prejetem naročilu, ki čaka plačilo:po oddaji naročila v spletni trgovini kupec prejme obvestilo po elektronski pošti. Kupcu so dostopni podatki o vsebini naročila in navedba, da bo naročilo odpremljeno, ko bo kupec poravnal predračun.
  3. Obvestilo o odpremi blaga: kupec prejme obvestilo o odpremi blaga, ko prodajalec izroči pošiljko izbranemu dostavljavcu.

  Naročila bodo odpremljena v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni. V primeru, da izdelka zaradi povečanega povpraševanja zmanjka po oddanem naročilu kupca, ga ponudnik o zamudi dobave izdelkov obvesti najkasneje v roku štirih (4) delovnih dni po oddanem naročilu.

  Ponudnik kupca preko elektronske pošte obvešča o aktualnih podatkih v zvezi z dobavo izdelkov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in kupcu vrnil morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral.

  Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi zamude dobave izdelkov oziroma daljših dobavnih rokov ali zaradi ne dobave artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

  V primeru, da naročnik v roku 14 dni od oddanega naročila (s plačilom po predračunu) zneska ne poravna, ponudnik  naročilo stornira. 

  Obveščanje in novice

  S prijavo na E-novce se uporabnik strinja, da ga prodajalec obvešča o svojih storitvah, novostih in posebnih ugodnosti ter nagradnih igrah. Hkrati soglaša tudi z izvajanjem tržnih raziskav in posredovanjem svojega elektronskega naslova Googlu in Facebooku. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic.

  Splošne določbe

  Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani loukeris olive oil.

  V šmartnem ob paki, avgust 2023